ALGEMENE VOORWAARDEN
WRECK IT

De website www.rageroomwreckit.be is eigendom en merknaam van Wreck it – Verrekijker 10, 8750 Wingene - België. Bij het gebruik van deze website stemt u in met de algemene voorwaarden. Elke punt hieronder vermeld, is van toepassing op deze website.

BOEKINGSVOORWAARDEN rageroomwreckit.be

Rage Room Wreck it en zijn medewerkers doen er alles aan om een veilige gecontroleerde omgeving beschikbaar te stellen. De deelnemer krijgt de nodige bescherming om de vernietiging aan te gaan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen. Let erop dat de deelnemer altijd voorzichtig moet handelen gedurende de volledige sessie. Met de online ondertekening gaat u akkoord met de volledige tekst van dit document. Rage Room Wreck it is niet aansprakelijk voor eventueel lichamelijk letsel, schade aan eigendom of andere ongelukken.
U gaat bovendien akkoord met de volgende punten en u deelt deze ook mee aan alle andere deelnemers van de groep. Als contactpersoon bent u hoofdelijk aansprakelijk. Iedereen die aan een sessie deelneemt gaat akkoord met de gehele tekst.

 • Alle deelnemers zijn tenminste 18 jaar oud en zullen deelnemen op een zorgvuldige manier aan deze activiteiten.
 • Ik accepteer dat er een kans op letsel is bij deelname aan de activiteiten. Rage Room Wreck it is in geen geval verantwoordelijk voor eender welke vorm opgelopen letsels of schade opgelopen tijdens de sessie.
 • Om het risico op letsel te verminderen, ga ik akkoord met het opvolgen van de veiligheidsinstructies waarvan ik kennis zal nemen tijdens de briefing van een personeelslid van Rage Room Wreck it.
 • Ik geef het akkoord om gefilmd te worden om veiligheids- en commerciële redenen door het aanwezige materiaal. De beelden worden dusdanig gebruikt dat geen gezichtsherkenning mogelijk is.
 • Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid en de veiligheid van anderen.
 • In het geval van ongeluk, verlies of diefstal accepteer ik dat Rage Room Wreck it niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eender welk verlies schade of letsel voorgekomen uit deelname aan de activiteiten.
 • Ik verklaar dat ik geen enkel psychisch of psychologisch probleem heb dat voor het deelnemen aan de activiteiten een gevaar kan betekenen.
 • Ik verklaar dat mijn medische conditie (bv. niet zwanger) goed genoeg is waardoor ik niet sneller letsels oploop dan een gemiddelde gezond persoon.
 • Ik verklaar dat ik op de activiteit aanwezig zal zijn in nuchtere toestand en niet onder invloed van alcohol of drugs.
 • Indien de boeking wordt geannuleerd tot 48u voor aanvang van de sessie krijgt de klant een gift card van dezelfde som in de plaats.Deze gift card blijft geldig tot 31 juli 2024 (zie algemene voorwaarden voor de gift card voorwaarden).
 • Indien de boeking wordt geannuleerd later dan 48u voor aanvang van de sessie, kan er geen gift card of terugbetaling ter vervanging van de sessie verkregen worden.

ANNULATIEVOORWAARDEN

Voor boekingen passen wij volgende annuleringsregels toe:

A) Indien de klant wenst te verplaatsen of annuleren:

 • Annuleren meer dan 7 dagen voor de dag van de activiteit: Terugbetaling via gift card ter waarde van de boeking.
 • Verplaatsen meer dan 7 dagen voor de dag van de activiteit: kostenloos 
 • Annuleren minder dan 7 dagen voor de dag van de activiteit: €25 annulatiekost (+ het restbedrag wordt terugbetaald in de vorm van een cadeaubon).
 • Annuleren minder dan 48 uur voor het uur van de activiteit: het betaalde bedrag voor de reservatie wordt 100% aangerekend als annulatiekost.
 • Verplaatsen tot 72u voor de dag van de activiteit: kostenloze verplaatsing.
 • Verplaatsen minder dan 48 uur voor het uur van de activiteit: €25 verplaatsingskost. Met minder aanwezig dan u aanvankelijk had geboekt? Geen probleem. Het geld terugstorten kunnen we niet maar we geven wel het verschil in de vorm van een cadeaubon.

B) COVID: Indien de klant moet annuleren wegens een positief Corona geval binnen de groep, vragen we om een nieuwe datum te vinden zodat we deze reservatie kosteloos kunnen verplaatsen. Bij deze soort annulatie staat geen beperking op in tijd maar vragen we wel een bewijs van positieve test.

AFSPRAKEN TIJDENS HET BEZOEK

A) Rage Room Wreck it houdt zich aan een vast tijdschema. Om deze reden behouden wij ons het recht om de toegang te weigeren van groepen die meer dan 15 minuten na het aanvangsuur van de activiteit arriveren. De medewerkers van Rage Room Wreck it beoordelen of er eventueel toch nog gestart kan worden bij laattijdige aankomst. Er is dan geen recht op terugbetaling (onder welke vorm dan ook).

B) Rage Room Wreck it behoudt zich het recht om elke groep te weigeren op een gegronde basis. Dat kan zijn omdat personen duidelijk dronken zijn, de medewerkers zich bedreigd voelen, … Er is dan geen recht op terugbetaling (onder welke vorm dan ook).

C) Eventuele toegebrachte schade buiten het daarvoor bedoelde materiaal zal volledig verhaald worden op de veroorzaker ervan, vermeerderd met EUR 50 administratiekosten. Hierin maken we het verschil tussen slijtage en bewust afbreken van de infrastructuur en andere zaken.

VEILIGHEIDSVOORWAARDEN rageroomwreckit.be

Onderstaande regels dienen gerespecteerd te worden i.v.m. veiligheid. Door deel te nemen aan de activiteit geeft u aan onderstaande tekst begrepen te hebben en te respecteren. Voor meer uitleg kunt u ons altijd contacteren. Deze info wordt nogmaals in de rage room meegegeven voor aanvang van de sessie.
 • Alle deelnemers zijn ouder dan 18 jaar.
 • Masker, handschoenen en harnas moeten te allen tijde gedragen worden in de destructieruimte. Indien niet gedragen, kan rondvliegend materiaal schade berokkenen aan zowel lichaam als gezicht.
 • Voor ieders veiligheid blijven de wapens altijd in de daarvoor voorziene ruimte.
 • Geen wapens gebruiken tegen andere personen.
 • De kamer zelf (wanden, vloeren, securitycamera, etc...) is niet om af te breken.
 • Altijd opletten dat u geen persoon per ongeluk schade berokkent (inclusief uzelf). Hou afstand van elkaar en wees bewust van uw omgeving.
 • Bij eventuele ongemakken zoals letsels, flauwte, etc. meldt u dit onmiddellijk aan het aanwezige personeel. Zo kunnen de juiste maatregelen genomen worden.

CADEAUBONNEN rageroomwreckit.be

Bij de aankoop van een cadeaubon, gaat u akkoord met de volgende punten:

 • Cadeaubonnen zijn geldig tot en met 31 juli 2024.
 • Alle deelnemers moeten minstens 18 jaar zijn.
 • Verkochte cadeaubonnen worden niet terugbetaald.
 • Na aankoop moet de begunstigde bij het reserveren via onze website (of via een andere contactmethode), de code invoeren of meedelen die op de cadeaubon vermeld staat.

GEBRUIK rageroomwreckit.be

Rageroomwreckit.be biedt informatie aan haar bezoekers over rage room diensten en allerlei rage room-gerelateerde onderwerpen. Bezoekers van rageroomwreckit.be kunnen de website bekijken en aanvragen versturen om:

 • Een offerte te krijgen
 • Gecontacteerd te worden
 • Een boeking te maken
 • Een gift card te kopen
 • Meer informatie te vragen

AUTEURSRECHTEN rageroomwreckit.be

De inhoud van deze website berust op het auteursrecht voorbehouden aan © rageroomwreckit.be. Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud in eender welke vorm is strikt verboden, tenzij een dergelijke reproductie geschiedt op grond van de volgende toestemmingsvoorwaarden:

 • U mag gedeelten van de inhoud afdrukken of laden op een plaatselijke harde schijf voor persoonlijk gebruik.
 • U mag gedeelten van de inhoud kopiëren ten bate van de persoonlijke informatie van individuele derde partijen, mits u de website vermeldt als bron van de betreffende informatie en u de derde partij in kennis stelt van deze gebruiksvoorwaarden en de derde partij instemt met naleving van die voorwaarden.

Deze toestemming tot kopiëren staat evenwel niet toe dat de inhoud in zijn geheel of gedeeltelijk wordt opgenomen in een ander werk of in een andere publicatie in welke vorm ook. Zonder beperkingen te stellen aan het voorgaande, mag geen enkel gedeelte van de website worden verdeeld of gekopieerd voor commerciële doeleinden; noch worden gereproduceerd, doorgezonden of opgeslagen in of naar een andere website of een ander systeem voor elektronische raadpleging.

Elke andere vorm van misbruik die hierboven niet is beschreven of aangeduid met een voorbeeld, maar waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Belgische wet, zijn ten stelligste verboden en geeft onherroepelijk het voorrecht aan Wreck it om schadevergoeding te eisen met een minimum forfaitair bedrag van 1.250 euro.

AANSPRAKELIJKHEID rageroomwreckit.be

Rageroomwreckit.be is niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud en staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is.

rageroomwreckit.be is niet aansprakelijkheid voor schade toegebracht door de website; voortvloeiend uit het gebruik van de website; in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website; voortkomend uit de onmogelijkheid (en van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen en is rageroomwreckit.be gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade.

rageroomwreckit.be is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks. Echter in geval van ernstig misbruik wordt u de toegang tot de website ontzegd.

De gebruiker vrijwaart rageroomwreckit.be, de webmaster, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

PRIVACYVERKLARING rageroomwreckit.be

Uw gegevens worden geregistreerd in de databestanden van rageroomwreckit.be voor intern gebruik en om louter het contact tot stand te brengen tussen u en Wreck it.

rageroomwreckit.be garandeert dat uw gegevens worden gerespecteerd volgens de regels van de wet op de privacy ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Deze algemene voorwaarden beschrijven hoe de bescherming van uw persoonlijke informatie gewaarborgd blijft tijdens uw registratie op de website van rageroomwreckit.be.

Informatie

Uw gegevens worden geregistreerd in de databestanden van rageroomwreckit.be voor intern gebruik en om louter het contact tot stand te brengen tussen u en Wreck it.

Gedeelde informatie

rageroomwreckit.be gebruikt alle verzamelde informatie slechts voor intern gebruik. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming (opt-in) verkoopt of verhuurt rageroomwreckit.be uw persoonlijke informatie niet aan derden.

Gebruik van de verzamelde informatie

Informatie verzameld door rageroomwreckit.be worden gebruikt om boekingen op te volgen of om u van antwoord te dienen.

Verwijderen van persoonlijke informatie

Wanneer u uw gegevens wenst te verwijderen uit de databank van rageroomwreckit.be, stuurt u een e-mail naar info@rageroomwreckit.be met het onderwerp 'Uitschrijven' onder vermelding van uw Voornaam, achternaam, telefoon en e-mail. rageroomwreckit.be zal uw verzoek dan zo snel mogelijk uitvoeren.

Klachten / vragen

Indien u klachten of vragen heeft met betrekking tot uw privacy of ons privacy-beleid, stuurt u een e-mail naar info@rageroomwreckit.be met een omschrijving van uw contactverzoek.

COOKIEBELEID rageroomwreckit.be

Door op “accepteren” te klikken gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat voor het verbeteren van websitenavigatie, het analyseren van websitegebruik en om ons te helpen bij onze marketingprojecten.

Instellingen

Wanneer u een website bezoekt, kan er informatie in uw browser worden opgeslagen of eruit worden opgehaald, voornamelijk in de vorm van cookies. Deze informatie kan over u, uw voorkeuren of uw apparaat zijn en wordt voornamelijk gebruikt om de website correct te laten werken. De informatie identificeert u normaal gesproken niet direct, maar kan u een beter op uw voorkeuren toegesneden surfervaring geven. Omdat we uw recht op privacy respecteren, kunt u er voor kiezen sommige soorten cookies te blokkeren. Klik op de namen voor de verschillende categorieën voor meer informatie en om onze standaardinstellingen te wijzigen. Weest u zich er echter wel van bewust dat het blokkeren van sommige soorten cookies uw ervaring van de website en de door ons aangeboden diensten nadelig kan beïnvloeden.

Prestatiecookies

Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen zodat we de prestatie van onze website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer u onze site heeft bezocht.

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig anders werkt de website niet. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld. In de meeste gevallen worden deze cookies alleen gebruikt naar aanleiding van een handeling van u waarmee u in wezen een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld uw privacyinstellingen registreren, in de website inloggen of een formulier invullen. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van de website zullen dan niet werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

Doelgroepgerichte cookies

Deze cookies kunnen door onze adverteerders op onze website worden ingesteld. Ze worden wellicht door die bedrijven gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar ze zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u gerichte advertenties zien.

Functionele cookies

Deze cookies stellen de website in staat om extra functies en persoonlijke instellingen aan te bieden. Ze kunnen door ons worden ingesteld of door externe aanbieders van diensten die we op onze pagina’s hebben geplaatst. Als u deze cookies niet toestaat kunnen deze of sommige van deze diensten wellicht niet correct werken.

Algemene voorwaarden uitgeschreven en geüpdatet op 29/07/2023